Regulamin promocji "Kompletna para okularów z badaniem wzroku za 149 zł" organizowanej w dniach od 26.04.2019 do odwołania przez Zakład Optyczny Michał Wieczorkowski

Pełna nazwa i adres organizatora promocji: Zakład Optyczny Michał Wieczorkowski 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 125 D
I Czas trwania
Promocja trwa od dn. 26.04.2019 do odwołania.
II Miejsce prowadzenia promocji
Promocja prowadzona jest w siedzibie Zakładu Optycznego Michał Wieczorkowski, 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 125 D
III Warunki i zasady promocji "Kompletna para okularów z badaniem wzroku za 149 zł"
a) Z promocji może skorzystać klient, który zakupi w Zakładzie Optycznym Michał Wieczorkowski w czasie trwania promocji kompletną parę jednoogniskowych okularów korekcyjnych wraz z badaniem wzroku w cenie 149 zł.
b) Promocyjna para okularów korekcyjnych to oprawka z wyznaczonego segmentu opraw i dwie soczewki jednoogniskowe magazynowe w indeksie 1,5 z powłoką utwardzającą.
c) Promocja "Kompletna para okularów z badaniem wzroku za 149 zł" nie łączy się z zniżkami wynikającymi z innych promocji lub kart lojalnościowych, klienta itp.
IV Postanowienia końcowe
a) Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie trzech dni od dnia umieszczenia powyższej informacji w siedzibie firmy.
b) Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia promocji w każdym czasie oraz odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu promocji, po upływie trzech dni od dnia umieszczenia powyższej informacji w siedzibie firmy.