Regulamin promocji "Pierwsze okulary progresywne"


1. Promocja trwa od 01.01.2020 do 29.02.2020
2. W ramach promocji klient może zakupić soczewki progresywne Intro z powłoką antyrefleksyjną Szmaragd w cenie 399 zł.
3. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup oprawy okularowej do której zostaną zamontowane soczewki.
4. Promocja nie łączy się z zniżkami wynikającymi z innych promocji lub kart lojalnościowych, klienta itp.
5. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po umieszczeniu powyższej informacji w siedzibie firmy lub w witrynie internetowej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia promocji w każdym czasie oraz odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu promocji, po umieszczeniu powyższej informacji w siedzibie firmy lub w witrynie internetowej.