Twoje okulary progresywne

Regulamin promocji “Twoje okulary progresywne”

1. Promocja obowiązuje od 01.01.2020 do odwołania
2. Klient kupując okulary progresywne (oprawa okularowa i soczewki progresywne) otrzyma zniżkę na soczewki w drugiej parze okularów (oprawa okularowa w standardowej cenie i soczewki z 90% zniżki).
3. Druga para soczewek musi być tej samej mocy co okulary progresywne w pierwszej parze.
4. Za drugą parę okularów uznaje się okulary z soczewkami o mniejszej wartości przed zniżką.
5. Klient który zakupił okulary progresywne (oprawa okularowa oraz soczewki progresywne) i nie korzysta z zniżki na drugą parę okularów otrzymuje zniżkę na soczewki progresywne Alteo w wysokości 20%.
6. Promocja nie łączy się z zniżkami wynikającymi z innych promocji lub kart lojalnościowych, klienta itp.
7. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po umieszczeniu powyższej informacji w siedzibie firmy lub w witrynie internetowej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia promocji w każdym czasie oraz odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu promocji, po umieszczeniu powyższej informacji w siedzibie firmy lub w witrynie internetowej.